புதன், 24 ஏப்ரல், 2013

சங்கப் பனுவல் படி!

சங்கப் பனுவல் படி!

விழுப்புரம் சங்க இலக்கியப் பொதும்பர் என்ற அமைப்பு, சங்கப் பனுவல் படி என்ற ஈற்றடி அமைத்து வெண்பா எழுதித்தருமாறு கேட்டபோது எழுதித்தந்த வெண்பாவை அனைவருடைய பார்வைக்குமாகக் கீழே தருகிறேன்:

இங்கிவ் வுலகில்நீ யாரென் றறிந்துணர
மங்காப் புகழ்ப்பண்பின் மாண்பறிய கங்குலாய்த்
தங்கியுள இற்றையிழி தாழ்வகற்ற எந்தமிழா
சங்கப் பனுவல் படி.  

----------------------------------------------------

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக