திங்கள், 22 ஜூலை, 2013

எந்தமிழ் மறமே!

எந்தமிழ் மறமே!


ஈழவான் முழுதும் இருந்தெமை நோக்கும்
ஈடிலாத் தலைவ!எம் தம்பி!
காழகங் கொண்டே கடுவினை ஏற்ற
காளையே! சூளென உரைப்போம்!
ஊழலர் கேழல் உலுத்தரை ஒதுக்கி
உறுதியாய் விடுதலை மீட்போம்!
சூழலைச் சமைப்போம்! சூழ்பகை சாய்ப்போம்!
சொந்தமே! எந்தமிழ் மறமே!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக