திங்கள், 22 ஜூலை, 2013

கொல்களமாம் கூடங் குளம்.!

கொல்களமாம் கூடங் குளம!


தீங்கைத் தெளிவாய்த் தெரிந்துபிற மாநிலத்தார்
ஆங்கமைக்க ஒப்பார் அணுவுலையை – ஈங்கமைத்தீர்
சொல்லொணா இன்னலெலாம் சூழ்கேட்டில் எம்மக்கள்
கொல்களமாம் கூடங் குளம்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக