ஞாயிறு, 25 ஆகஸ்ட், 2013

அல்லல்கட் டில்லென்றே ஒல்கஅறு!

அல்லல்கட் டில்லென்றே ஒல்கஅறு!

நீர்மறுப்பும்  மின்பறிப்பும் நீளும் மொழித்திணிப்பும்
ஊர்நா டுலகெதிர்தீங்(கு) ஊறுலையும் தீர்வுண்டோ?
வல்லிருப்(பு) அல்லல்கட் டில்லென்றே ஒல்கஅறு
வல்விலங்கு புல்லநீ மாறு!


(புதுவைத் தெளிதமிழ் இதழில் வெளிவந்தது)                                                                   புல்ல = போல (உவம உருபு)                     

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக