புதன், 11 செப்டம்பர், 2013

புல்லர்சொல் தள்ளுபுறம்!

புல்லர்சொல் தள்ளுபுறம்!

மன்பதையைக் கூறாக்கும் மண்அரத்த ஆறாக்கும்
புன்மதம் சாதி புதையாழம்! அன்புடனே
நல்லிணக்கம் நாடிடுக! நஞ்சாம் மனுமறைகள்
புல்லர்சொல் தள்ளுபுறம், பொய்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக