வியாழன், 5 டிசம்பர், 2013

சூது இது!

சூது இது!

நந்தமிழ்ப் பிள்ளைகள் நாடிக் கற்றிட
அந்தமழ் வழியினில் கல்வி இல்லையாம்!
பைந்தமிழ் அன்னையின் படிமம் வைப்பராம்!
செந்தமிழ் அழித்திடச் செய்யும் சூதிது.


(புதுவைத்தெளிதமிழ் இதழில்(17-11-2019) வந்தது)

4 கருத்துகள்: